danmark

Ønsker du tilskud til fysiurgisk massage gennem
Sygeforsikringen ’danmark’?
I øjeblikket er det ikke muligt at få tilskud til fysiurgisk massage gennem ’danmark’.

Men! Vidste du at du som medlem af ’danmark’, har mulighed for at komme med forslag til hvilke ydelser du ønsker ’danmark’ skal give tilskud til?
Du skal blot sende dit medlemsforslag inden den 15. november via ’danmarks’ hjemmeside.
Alle indsendte medlemsforslag bliver drøftet på medlemsmøderne i de respektive kredse, hvor du også har mulighed for at deltage i debatten om, hvilke medlemsforslag ’danmark’ skal give tilskud til.
Du kan læse meget mere på:
https://www.sygeforsikring.dk/medlemsforslag
og
https://www.sygeforsikring.dk/medlemsmoeder

Gå ind og skriv under. Det kan gøre en forskel for dig selv og så mange andre.